Skład Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału w kadencji 2021/2022

Prezydent Oddziału: Piotr Pietrzyk

Email: prezydent@kielce.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu: Katarzyna Mazur

Email: vpe@kielce.ifmsa.pl 

p.o. Wiceprezydenta Oddziału ds. zasobów ludzkich: Aleksandra Jagiełło

Email: vpi@kielce.ifmsa.pl 

Sekretarz Oddziału: wakat

Email: sekretarz@kielce.ifmsa.pl 

Skarbnik Oddziału: Maciej Albrzykowski

Email: skarbnik@kielce.ifmsa.pl 

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego: Dominika Gawęcka

Email: lpo@kielce.ifmsa.pl 

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej: Patryk Wertka

Email: lome@kielce.ifmsa.pl 

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS: wakat

Email: lora@kielce.ifmsa.pl 

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju: Izabela Kluczyńska

lorp@kielce.ifmsa.pl 

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych: Mateusz Kubicki

Email: leo@kielce.ifmsa.pl 

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej: wakat

Email: lore@kielce.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. English Division: wakat

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału: Anna Świerzyńska

Członek Komisji Rewizyjnej: Szymon Wiśniewski

Członek Komisji Rewizyjnej: Agnieszka Fugas

Email: kro@kielce.ifmsa.pl 

 

Delegat Oddziału: Olaf Francik

Email: delegat@kielce.ifmsa.pl 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.