Akcje

02.07

Sobota

10:55
Opieka nad Incomings - LIPIEC

Akcja mająca na celu opisanie przebiegu i rozliczenie opieki Osób Członkowskich Oddziału Kielce nad Incomings odbywającymi praktyki kliniczne w ramach SCOPE w lipcu 2022 roku. Do Oddziału Kielce zostały przydzielone cztery Studentki - dwie należące do hiszpańskiej IFMSA Spain oraz dwie należące do palestyńskiej PMSA. Każda studentka została przyjęta na praktyki do innej Kliniki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach: II Kliniki Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej oraz Kliniki Dermatologii. Studentka, która została przyjęta do Kliniki Dermatologii zrezygnowała na kilka dni przed rozpoczęciem praktyk ze względu na odmowę wydania wizy, więc ostatecznie Oddział...

26.05

Czwartek

00:00
Dbamy o mamy - SCORP na obcasach

Organizacja zbiórki darów dla Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka. Zbierane były materiały menstruacyjne, papiernicze, kosmetyki i zabawki dla dzieci. Akcja trwała w dniach 26.05.-2.06.2022 rok na terenie Collegium Medicum UJK. 2.06.2022r. w ramach akcji został zorganizowany kiermasz ciast, podczas którego sprzedawane były wypieki podarowane przez studentów CMUJK i zapakowane przez naszych wolontariuszy. Wszystkie środki zebrane podczas kiermaszu zostały przeznaczone na zakup niezbędnych produktów dla kobiet oraz dzieci, przebywających w placówce. Po zakończeniu zbiórki materiały zostały przekazane przez wolontariuszy podopiecznym ww. ośrodka. Akcja miała na celu przeciwdziałanie...

20.05

Piątek

11:00
Tramwaj zwany Pożądaniem

Akcja mająca na celu zwrócenie uwagi na profilaktykę infekcji przenoszonych drogą płciową ze szczególnym uwzględnieniem zakażenia HIV. Projekt jest skierowany przede wszystkim do osób młodych i wykorzystuje niecodzienne formy edukacji w przestrzeni publicznej - poprzez jazdę specjalnymi pojazdami ulicami polskich miast. Dzięki swojej oryginalności akcja pozwala na dotarcie do szerokiego grona osób i modelowanie ich zachowań, a także promocję powszechnego wykonywania testów w kierunku HIV. 

14.05

Sobota

10:00
Zdrowie pod Kontrolą - [wiosna/jesień] [rok]

„Zdrowie pod Kontrolą” jest cykliczną akcją edukacyjną, prozdrowotną i społeczną, w którą angażuje się 19 Oddziałów Miedzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. W poprzednich latach, nasze wydarzenie odbywało się w galeriach handlowych, gdzie wszystkim zainteresowanym mierzyliśmy podstawowe parametry zdrowotne, takie jak poziom glukozy we krwi czy wartość ciśnienia tętniczego. Przeprowadzaliśmy badania antropometryczne, obliczaliśmy wskaźnik BMI oraz prowadziliśmy zapisy do bazy Dawców Szpiku DKMS. Każdego roku z oferowanych przez nas bezpłatnych badań korzystało ponad 9 tysięcy osób. Z racji sytuacji epidemiologicznej akcja musi przybrać teraz nieco inny wymiar. Nie oznacza to jednak, że nasze wydarzenie straci na wartości. Studenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu...

07.05

Sobota

16:00
Surgical Suturing Workshop

W sobotę 7 maja odbyły się warsztaty z szycia chirurgicznego poprowadzone przez studenta 6 roku ED, Daniela Mindigueza G    Zdjęcie z akcji: https://drive.google.com/file/d/1q9bTQLq_zBD48I4eiob7Z_x-9gPxZ3D4/view?usp=sharing

03.05

Wtorek

09:00
Psychiatria-też dla ludzi!

Akcja polegająca na przeprowadzeniu zajęć z młodzieżą na temat stresu, zaburzeń psychicznych oraz zapoznanie z pojęciem psychologa i psychiatry. Forma lekcji: prelekcja z prezentacją multimedialną wyświetlaną za pomocą rzutnika oraz rozmowa z uczniami. 3/05: VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach (4h); 17/05: Szkoła Podstawowa Huta Podłysica (2h).

23.04

Sobota

15:00
Warsztaty Szycia Chirurgicznego

https://fb.me/e/4AKmC7PRt  

21.04

Czwartek

13:00
Warsztaty Szycia Chirurgicznego

Warsztaty z Szycia Chirurgicznego #AżChceSięSzyć 21 kwietnia (czwartek) 13:00-15:00 https://fb.me/e/4AKmC7PRt

21.04

Czwartek

00:00
Pełna miska dla schroniska

22.04.2022r. w ramach akcji "Pełna miska dla schroniska" został zorganizowany kiermasz ciast, podczas którego sprzedawane były wypieki podarowane przez studentów CMUJK i zapakowane przez naszych wolontariuszy. Wszystkie środki zebrane podczas kiermaszu zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych produktów dla zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach prowadzonego przez Stowarzyszenie "Arka Nadziei".  

20.04

Środa

09:30
Dzień otwarty

Organizacja dnia otwartego dnia uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. W ramach akcji uczniowie mogli wysłuchać wykładów pt. "Blaski i cienie w zawodzie lekarza". Uczniowie zobaczyli również zapleczene uczelnianego prosektorium oraz poznali anatomię człowieka dzięki wolontariuszom. W kolejnym etapem akcji było pokazanie centrum symulacji, gdzie poznali jak przyszli medycy uczą się na fantomach przeróżnych zabiegów oraz jak przeprowadzić badanie USG, które również mogli wykonać przy pomocy asystentów. Na sam koniec zostały przeprowadzone zajęcia z mikroskopami, gdzie uczniowie poznali jak wyglądają pasożyty, które może nabyć człowiek. Dzięki wolontariuszom uczniowie mogli poznać odpowiedź na nurtujące ich pytania na...

18.04

Poniedziałek

18:00
Prezi & CO. Działalność pozaakcyjna

Działalność prezydenta Oddziału Kielce oraz polecenia przez niego zlecone w okresie grudzień- marzec 21/22

10.04

Niedziela

09:00
Opieka nad Incomings - KWIECIEŃ

Akcja mająca na celu opisanie przebiegu i rozliczenie opieki Osób Członkowskich Oddziału Kielce nad Incomings w ramach praktyk klinicznych SCOPE w kwietniu 2022 roku. Incoming jest studentem z Tajlandii, który został przyjęty na praktyki kliniczne do Kliniki Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

06.04

Środa

11:00
Lekcja z zawodoznawstwa

Lekacja z zawodoznawstwa dla uczniów 8 klasy podstawowej na temat jak wygląda praca lekarza, jakie są jej aspekty, oraz cała droga jak się dostać na studia z tokiem nauczania.

16.03

Środa

09:00
Dzień otwarty

Organizacja dnia otwartego dnia uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. W ramach akcji uczniowie mogli wysłuchać wykładów o zasobach oraz o prach naukowych w Katedrze Medycyny Zabiegowej i Pracowni Genetyki Medycznej oraz wykład na temat podstaw parazytologii. Uczniowie zobaczyli również zapleczene uczelnianego prosektorium oraz poznali anatomię człowieka dzięki wolontariuszom. W kolejnym etapem akcji było pokazanie centrum symulacji, gdzie poznali jak przyszli medycy uczą się na fantomach przeróżnych zabiegów oraz jak przeprowadzić badania endoskopowe, które również mogli wykonać przy pomocy asystentów. Na sam koniec zostały przeprowadzone zajęcia z mikroskopami, gdzie uczniowie poznali jak wyglądają pasożyty, które może nabyć człowiek. Dzięki...

16.03

Środa

00:00
Co dwie głowy to nie jedna - semestr letni

Akcja polegająca na udzielaniu korepetycji potrzebującym dzieciom z "Placówki wsparcia dziennego - ognisko wychowawcze" ul. Marszałkowska 12, 25-533 Kielce oraz "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom dla Dzieci” w Kielcach" ul. Niestachowska 17 25-385 Kielce, akcja odbywa się w formie kontaktowej na terenie placówek.  

07.03

Poniedziałek

00:00
Dzień Kobiet: SCORP na obcasach i DAPHNE

Akcja przeprowadzona z okazji Dnia Kobiet, która skaładała się z dwóch części. Pierwsza odbywająca się 7.03.2022r w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa ul.Wesoła 45 25-363 Kielce, polegająca na przekazaniu tulipanów z "Kwiaciarni pod Zegarem", druga zaś to "Lekcja samoobrony z Academy of Krav Maga & Combat Shooting" mająca miejsce 9.03.2022r w siedzibie AKMCS mieszczącej sie przy ul. Jagiellońskiej 62a 25-734 Kielce, która została zorganiozwana, aby poprawić umiejętność samoobrony młodych kobiet.  

04.03

Piątek

21:00
Powitanie semestru letniego

Integracja kierunku lekarskiego - impreza w klubie.

03.03

Czwartek

16:00
Case Report

Projekt „Case Report” to ciekawy pomysł na podnoszenie kompetencji studentów w zakresie opracowywania i przedstawiania przypadków klinicznych przed publicznością. Wydaje się szansą dla studentów wydziałów lekarskich, dając im możliwość oswojenia się z tego typu przedsięwzięciami. Nabranie pewności siebie i większej swobody wypowiedzi stanowi pewnego rodzaju zachętę do przestawiania przypadków na konferencjach ogólnopolskich i zwiększa potencjalną szansę na zdobycie na nich wyróżnień oraz na zaprezentowanie wysokiego poziomu wypowiedzi.

22.01

Sobota

09:30
Warsztat stacjonarny o zdrowiu osób LGBTI+ w Kielcach

Uczestnicy i uczestniczki warsztatu będą mogli_ły zrozumieć bariery, na które trafiają osoby LGBTI+ korzystając z usług ochrony zdrowia, poznać ich szczególne potrzeby oraz zmierzyć się z własnymi (często nieuświadomionymi) uprzedzeniami i wypracować dobrą praktykę w komunikacji z osobami nieheteroseksualnymi i nienormatywnymi płciowo.  

09.01

Niedziela

14:00
Warsztaty badania fizykalnego

Warsztaty badania fizykalnego to okazja dla studentów i studentek kierunków medycznych do doskonalenia umiejętności i nabierania pewności w przeprowadzaniu badania fizykalnego, które jest niezbędne w praktyce medycznej. Jest to także forma przygotowania pod względem zarówno teoretycznym, jak i praktycznym do egzaminu OSCE. Studenci mieli szansę ćwiczyć [kolejność przeprowadzania badania/osłuchiwanie/opukiwanie/badanie neurologiczne itd.].