Skład Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału w kadencji 2022/2023

Prezydentka Oddziału: Aleksandra Jagiełło

Email: prezydent@kielce.ifmsa.pl

Wiceprezydentka Oddziału ds. marketingu: Patrycja Krawczyk

Email: vpe@kielce.ifmsa.pl 

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich: Mateusz Fitas

Email: vpi@kielce.ifmsa.pl 

Sekretarz Oddziału: Wiktor Czyżewski

Email: sekretarz@kielce.ifmsa.pl 

Skarbnik Oddziału: Maciej Albrzykowski

Email: skarbnik@kielce.ifmsa.pl 

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia Publicznego: Aleksandra Kędra

Email: lpo@kielce.ifmsa.pl 

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej: Patryk Wertka

Email: lome@kielce.ifmsa.pl 

Koordynatorka Lokalna ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS: Julia Nowakowska

Email: lora@kielce.ifmsa.pl 

Koordynatorka Lokalna ds. Praw Człowieka i Pokoju: Izabela Kluczyńska

Email: lorp@kielce.ifmsa.pl 

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych: Mateusz Kubicki

Email: leo@kielce.ifmsa.pl 

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej: Oliwer Műller

Email: lore@kielce.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. English Division: Abdullah Algadaan

p.o. Delegata Oddziału: Aleksandra Jagiełło

Email: delegat@kielce.ifmsa.pl 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału: Piotr Pietrzyk

Członkini Komisji Rewizyjnej: Katarzyna Mazur

Członkini Komisji Rewizyjnej: Jagoda Pałubska

Email: kro@kielce.ifmsa.pl 

 

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.