20.11

Środa

09:00

Honorowe Krwiodawstwo

Szymon Wiśniewski
IFMSA-Poland Oddział Kielce, Komisja Medyczna UJK, Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zaprasza wszystkich zainteresowanych na akcję "Honorowe Krwiodawstwo", podczas której w Collegium Medicum UJK studenci i pracownicy będą mieli okazję oddać krew. Krew potrzebna jest pacjentom hospitalizowanym w Kieleckich szpitalach. Akcja jest odpowiedzią na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, które w związku z topniejącymi zapasami krwi w magazynach prosi o pomoc. Jako przedstawiciele kierunków medycznych i Organizacji działających przy Collegium Medicum UJK, nie pozostajemy bierni wobec problemu. Collegium Medicum UJK, Sala 0/9, Aleja IX Wieków Kielc 19A